Halmstad

Förskola måste anpassas för allergiska barn

Halmstads kommun har varit för långsamma när det gäller att ge plats på förskola till två svårt allergiska barn, de två är syskon. Skolinspektionen kräver nu att kommunen ger plats till det ena av de två barnen på en förskola. Det andra barnet har nu fått en plats, unefär ett år efter att föräldrarna sökte platsen.

Anledningen till att det ena barnet inte fått någon plats än är att föräldrarna inte kunde visa upp rätt typ av läkarintyg. För att kunna göra det krävdes en så kallad provokation, alltså att barnet utsätts för ämnen som barnet inte tål för att skapa antikroppar.

Skolinspektionen skriver att det fanns tillräckliga bevis för att barnet var allergiskt ändå, och nu måste Halmstad ge plats åt barnet på förskolna, som anpassats efter de svåra allergierna.