Varberg

Förskola tvingas slå igen

1:34 min

Barnen på förskolan Stormvinden i Träslövsläge utanför Varberg måste flytta eftersom bygglovet gått ut till paviljongen de håller till i. Nu protesterar föräldrarna. De tycker inte det är rimligt att så många barn ska få plats på ett och samma ställe.

- Barnen kommer att få det trångt och barnen som går i paviljongen har ur-och skurverksamhet som kommer att bli svårare att genomföra. Det finns inte tillräckligt med toaletter eller utrymmen för att ha stora grupper i huset, säger Marie Borén som är en av föräldrarna som protesterar.

Avdelningen Stormvinden på Hajvägens förskola i Träslövsläge huserar i en paviljong som är mer än tio år gammal. I förra veckan fick föräldrarna hem en lapp med informationen att bygglovet går ut och i väntan på en mer långsiktig lösning med annan lokal ska barnen flytta in i förskolans huvudbyggnaden tillsammans med de andra barnen som redan finns på avdelningarna Kulingen och Orkanen där Marie Borén barns går. Nu har föräldrarna med Marie Borén i spetsen startat en facebookgrupp i protest och filar just nu på brev till chefer och politiker.

- Jag känner mig förstås bedrövad. Vi betalar skatt och vi ska ha en bra barnomsorg. Där här bara en förvaring. Alla känner en stor obehagskänsla och överkörda och har inte fått något möte med ansvariga politiker, säger hon.

Först var föräldrarna oroliga för att barngrupperna skulle bli större men nu säger kommunen att det inte kommer bli så. Grupperna kommer inte splittras och bli större men det blir ytterligare en barngrupp och alla ska husera tillsammans i huvudbyggnaden. Nu ska man se över vilka åtgärder som kan tänkas göra i byggnaden.

– I det här läget är det viktigt att hålla ihop barngruppen och de får vara med redan känd personal. Då nyttjar vi Hajvägens förskola som är permanent som är relativt stor och som har möjlighet att ha fyra grupper, säger Elisabeth Svennerstål-Jonsson som är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg.

- När vi har tittat som helhet kan vi nu avveckla den utdömda paviljongen som är inte är ändamålsenlig bra lokal. Sen har vi naturligtvis nybyggnation på gång framöver i tiden. Men det är ju utifrån den prognos när vi ser att det ökar så småningom med barn, säger hon.