Falkenberg

Egen dator missgynnar svaga elever

1:42 min

På skolor där eleverna har en egen dator ökar ensamarbetet och det i sin tur kan föra med sig att de svagare eleverna får det svårare. Det visar en forskningsstudie från Örebro Universitet, där man bland annat studerat tre skolor i Falkenberg.

Forskarna har följt ett 20-tal skolor runt om i landet under ett års tid. Bland annat Falkenbergs gymnasieskola, Apelskolan och Skogstorpskolan i Falkenberg. Enligt rapporten är de flesta lärare och elever positiva till elevdatorerna men det finns också en del svårigheter. Eleverna jobbar i allt större utsträckning ensamma och det kan föra med sig att de starka eleverna gynnas medan de svagare får det allt svårare. Men på Apelskolan ser man inte det här problemet. Bodil Samuelsson är lärare i svenska och hon menar att de svaga eleverna snarare gynnas eftersom de har bättre tillgång till hjälpmedel genom sin dator.

– De som har svårigheter får hjälp på ett helt annat sätt, genom till exempel talsyntes och inläst material. Det gynnar eleverna på det viset.

Forskarna lyfter också fram att det saknas läromedel som är anpassad till den nya tekniken och att lärarna måste lägga mycket tid på att ta fram det själva. Det är något som läraren Bodil Samuelsson känner igen och även barn- och utbildningsförvaltningens chef Arja Homstedt Svensson menar att det är något man måste jobba mer med i kommunen. Bland annat genom att ordna träffar för lärare i kommunen där de kan ge varandra tips om hur de kan jobba med den nya tekniken.