FALKENBERG

Ingen försäljning av Knölabergets mark

En majoritet i Falkenbergs kommunstyrelse säger nej till att sälja marken inom Knölabergets stugområde på Skrea strand till en samfällighetsförening.

Socialdemokraterna och Moderaterna anser att kommunen ska behålla äganderätten till stugområdet för att hålla möjligheten öppen att i framtiden använda marken till något annat än badstugor.

Däremot sade kommunstyrelsen ja till att säga upp arrendeavtalen för samtliga 228 stugor på Knölaberget, för att 2014 kunna höja arrendeavgifter från 4 100 till 6 000 kronor per stuga.