HALLAND

Läkare drabbade av försenad schemaläggning

Långa handläggningstider för att få ut legitimationer och specialistbevis har försvårat schemaläggning i vården och drabbat enskilda läkare.

På senare tid har justitieombudsmannen tagit emot en våg av anmälningar mot Socialstyrelsen om de långa handläggningstiderna.

Bland de drabbade är en akutläkare vid sjukhuset i Varberg och en allmänspecialist vid en vårdcentral i Halmstad som klagar på att de överhuvudtaget inte fått svar, trots ständiga påstötningar till Socialstyrelsen, i ena fallet ända sedan 2009.

Förseningarna har fått svåra konsekvenser för anmälarna som i vissa fall inte har kunnat söka arbete, tvingats arbeta för lägre lön eller utan rätt legitimation.