Halland

Mer kollektivtrafik

Det talas om  kraftiga utbyggnader av kollektivtrafiken i Halland de kommande tre åren i Region Hallands nya förslag till kollektivtrafikplan. En hel del beror på trängselskatten i Göteborg

Region Halland föreslår att kollektivtrafiken 2013 ska få kosta 15 miljoner kronor mera netto än i dag. Men även 2014 och 2015 blir det nästan lika stora kostnadsökningar.

Högst prioriterat under nästa år i det nya förslaget till kollektivtrafikplan,  är till stor del utökningar som beror på den nya trängselskatten i Göteborg. Det handlar om fler tågset både på Kungsbackapendeln och på Öresundsdtågen - men ännu så länge inte några fler tuer. Region Halalnd vill också nästa år snabba upp busslinjen Blå Express som ska gå både från Särö och Kullavik in mot Göteborg.

Stora satsningar planeras också på stadsbussarna i Halmstad, särskilt till Vallås som ska få tiominuterstrafik när folk åker som mest.

Nu tar Region Halland in synpunkter på de här förslagen och sen ska beslutet tas i juni så att de nya tidtabellerna kan börja gälla i december.

Åren därpå 2014 och 2015 tänker Region Halland gå vidare och föreslå nya satningar, bland mycket annat tätare turer på Öresundstågen.