VARBERG

Barnomsorg i Sri Lanka sätter spår

1:42 min

Lankesik barnomsorg kan komma att göra avtryck på förskolor i Varberg. Sju personer från Sunnanängs förskola i Tvååker har just kommit hem från två veckors studieresa till Sri Lanka.

 – Den stora skillnaden var att alla förskolor är Montessori-baserade. De privata har ju mycket mer ekonomiska fördelar och bättre standard vad gäller material och lokaler. Kommunalt drivna är ju fattigare om man säger så, men det grundar sig på Montessori alltihopa och det gör det ju inte riktigt här hemma.

Efter studieresan till Sri Lanka talar mycket för att barnen som leker med Lego på Sunnanängs förskola i Tvååker kan få mera av Montessoripedagogik i sin vardag.

– Mycket av det rent praktiska att man har saker framme lättåtkomligt tror jag vi kan jobba med mer här.

Personalen från Tvååker har besökt både privata förskolor med höga avgifter såväl som avgiftsfria kommunala förskolor och också förskolor med olika religiös inriktning, berättar förskolläraren Ronnie Wester.

 – Vi ville studera utbildningsväsendet där och  se hur  skolor fungerar och i utbyte se hur vi kan ta till oss kunskapentill Sunnanäng, Men också ser hur tro och religion genomsyrar deras verksamhet.

 Studieresan har betalats av EU-pengar och kan komma att föra in nya inslag i verksamheten både på Sunnanäng och andra förskolor i Varberg. Marie-Louise Kaspersson har till exempel insett att det går att återvinna mycket mera:

-- De använder  precis allting, tidningspapper kartonger yoghurtburkar, allt gjorde de om.