Halland

Ålen ska räddas förbi kraftverk

1:31 min

Ålen i Lagan ska räddas från att dödas i kraftverkens turbiner. Det är ett av målen för programmet "Krafttag ål" som pågår sen en tid i fyra olika vattendrag runtom i Sverige, däribland Lagan. Nu har Havs- och vattenmyndigheten skjutit till de pengar som behövs för att den teoretiska delen ska kunna slutföras.

– Det finns ett antal FoU-projekt som kommer att handla om  hur ålen beter sig och hur man  kunna beräkna överlevnaden i passager förbi vattenkraftverk. Det handlar också om att titta på olika typer av fiskvägar som kan passa bra för ålen. Det kommer att vara ett antal projekt som nu möjliggörs tack vare det här stödet säger Sara Sandberg på Elforsk som är elbranschens forskningsorgan förklarar

Stora mängder blankål dödas i kraftverkens turbiner när den ska ta sig från uppväxtområden i sjöar och passera ut i havet och vidare till Sargassohavet för att leka. Därför driver Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kraftbolagen ett program som ska hjälpa fler ålar att oskadda ta sig nerför fyra svenska åar så att de kan fortplanta sig. "Krafttag ål" innehåller både teori och praktik. Det är den teoretiska delen som nu har fått de 3 miljoner kronor som saknats för att gå i mål. Den praktiska delen som kraftbolagen sköter om, bland annat i Lagan, går ofta ut på att fånga blankålarna i en sjö och köra dem i bil förbi alla turbiner för att sen släppa ut dem i havet.

 – Det finns olika åtgärder att göra det. En är att fånga ålen i sjöar uppströms kraftverken och sedan transportera ålen förbi kraftverken och släppa dem nedströms det nedersta kraftverket. Det är en åtgärd för att öka överlevnaden, säger Sara Sandberg.