Halland

Studenter anställs som lärlingar

1:44 min

För första gången i Halland så satsar regionen tillsammans med de halländska kommunerna på traineeplatser för nyutexaminerade studenter, som då kan få sin första arbetslivserfarenhet i offentlig sektor. Liknande projekt har gjorts med lyckat resultat i Skåne och Västra Götalandsregionen.

– Det handlar om att försöka hitta nya förmågor in i den offentliga sektorn för där är ganska stora pensionsavgångar på gång på alla områden. Detta samtidigt som de nyutexaminerade har svårt att hitta ut på arbetsmarknaden eftersom de saknar arbetslivserfarenhet. Vi har försökt hitta något som ska möta bådas behov, säger Roger Wahlberg som är projektledare.

Traineeprojektet är en betald utbildning som håller på i 16 månader med start i höst. Tanken är att traineeanställningarna sen ska gå över till tillsvidaretjänster. Det handlar om platser för ekonomer, ingenjörer och samhällsvetare bland annat. Och det är attraktiva platser. För 11 platser har redan över 500 ansökningar kommit in. I den här omgången finns det platser på regionen och i Halmstad, Varberg och Hylte kommun. Men tanken är sedan att det ska bli ett återkommande projekt varje höst. Kommunerna har gjort intresseanmälningar för hur många de kan ta emot.

 – Då styrs ju det av behovet men också av ekonomin och hur mycket man har råd att ta in denna omgången. Tanken är ju att det här ska vara ett återkommande projekt med start varje höst, säger han.

Liknande projekt har tidigare genomförts i Skåne och Västra Götalandsregionen. Där har ungefär 85 procent av personerna fortsatt jobba i offentlig sektor.