Halland

Lönebeskedet dröjer för sjukhusanställda

1:36 min

Årets lönebesked för Vårdförbundets medlemmar vid de tre halländska sjukhusen blir kraftigt försenat. I stället för nu i april blir lönen troligen inte klar förrän i höst.

Anledningen är att Vårdförbundet har reagerat mot  arbetsgivarsidans bestämmelser om vilken chef som får fatta lönebeslut.

– Vi upptäckte att i beslutsordningen för Hallands sjukhus har första linjens chef, alltså den som oftast lönesätter våra medlemsgrupper, inte har fullt mandat att sätta lön. Det snubblar mot det gemensamma löneavtal som vi har med Sveriges kommuner och landsting, säger Gunnel Persson, ordförande i Halland.

Avtalet säger att den anställdes närmaste chef ska föra både medarbetarsamtal och lönesamtal. Det bygger på att chefen ska ha god kunskap om personen och dennes arbete. När den närmaste chefen vid de tre hallandsjukhusen nu inte har mandat att föra lönesamtal blir följden orimlig, enligt Vårdförbundet:

– Lek med tanken att det skulle vara sjukhuschefen som skulle genomföra de här samtalen. Då skulle han ha samtal med 1500 personer.

Nu har Vårdförbundet haft en rad överläggningar den senaste i förra veckan, med Region Halland, och en handlingplan har tagits fram för att ge de närmaste cheferna mer inflytande i löneöversynen. Men om problemet med det är ur vägen vill inte Gunnel Persson säga.

–  Min bedömning är att de nya lönerna inte kommer att utbetalas förrän i oktober.