Laholm

100 familjer behöver nattis

100 familjer i Laholm har behov av barnomsorg kvällar och nätter. Många föräldrar som jobbar inom restaurangbranschen eller inom vården får lösa barnomsorg på egen hand idag.

Hallandsekot har tidigare berättat att det bara är hälften av Hallands kommuner som erbjuder så kallad nattis. Det här trots att nya skollagen säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda barnomsorg nattetid om behov finns.

Laholm har nu gjort en enkätundersökning som visar att det finns ett behov och nu ska man undersöka om det går att förlänga öppettiderna på en del förskolor.

Dessutom fortsätter man att titta på om den planerade förskolan i Lilla Tjärby kan vara aktuell för förskoleverksamhet nattetid.