Förskolan flyttar in i skolan

Behovet av förskoleplatser i Halmstad är stort. För att lösa det kommer nya avdelningar att inrymmas i vanliga skollokaler. Dessutom kommer en del helt nya förskolelokaler att behöva byggas. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att barngrupperna ska minskas och med start nästa år kommer nämnden att rekytera 55 nya tjänster för förskoleverksamheten.

Antalet grundskoleelever minskar kraftigt i Halmstad dom närmaste åren och det innebär att förskoleavdelningar kan ta över vissa av grundskolans lokaler. Dessutom behöver det byggas nya förskolor.

Nyrekryteringen av förskolepedagoger blir möjligt genom statliga pengar från förskolepropositionen, säger barn o ungdomsnämndens ordförande i Halmstad, Anders Rosén.