Halland

Smärtvården anses orättvis

1:42 min

Smärtvården i Sverige är orättvis och inte tillräcklig bra. Det anser läkare som efterlyser en nationell plan för hur vården ska se ut. I Halland riskerar patienter med smärta att hamna mellan stolarna.

Detta säger Stefan Bergman som är smärtforskare på Spenshults sjukhus. Han är kritisk till ur smärtvården fungerar i Halland.

– Vi har ingen sammahållen smärtfunktion där det blir en naturlig följd för patienter att få rätt utredning och behandling. Det finns en risk att patienter hamnar mellan olika specialiststolar, säger Stefan Bergman.

Fler än en miljon svenskar lider av svår eller måttligt svår långvarig smärta.

Men vården är orättvis och inte tillräckligt bra. Det tycker smärtläkarföreningen och Svenskt smärtforum som vill att socialstyrelsen tar fram en nationell plan för hur vården ska se ut: jämlik vård i hela landet.

Och sen att vården blir bättre: att personal utbildas. En nationell plan vill Stefan Bergman också ha inte minst för Hallands del.

– Vi har ju idag rätt mycket kunskap om vilken som är den bästa behandlingen men vi har inte någon samlad strategi för att lotsa vidare dem till den vård de bäst behöver. Det är ett stort bekymmer. För det visar sig ju att patienter med långvarig smärta har en kraftigt nedsatt livskvalité och stor ohälsa.

– De patienter som har svårast att få en god hjälp är de som har ospecifika smärtor. Där det finns ett samspel mellan både biologiska och psykologiska och social faktorer, säger Stefan Bergman.