Brist på lakan på Halmstad länssjukhus

Ända sedan början av sommaren har sjukvården i Halland dragits med brist på ren tvätt som lakan, skjortor och överdragskläder. Värst utsatt är länssjukhuset i Halmstad.

- Ur vårdhygienisk synpunkt är det inte acceptabelt att vi inte har tillgång till ren tvätt, säger chefen för vårdhygienen i Halland, docent Torvald Ripa.


Orsaken till tvättbristen är dels förändringar hos tvätt-entreprenören, dels att landstinget kasserat textil snabbare än man skaffat nytt. Vid årsskiftet räknar länssjukhusets stabschef Peter Nordell med att problemet ska vara åtgärdat.