Halmstad flygplats läggs inte ner

Trots att flygplatsen i Halmstad går med förlust  finns det inget omedelbart hot om nedläggning.

Luftfartsverket har granskat vilka av de 19 flygplatserna  som anses ha sämst ekonomiska förutsättningar att överleva på sikt. De tre som pekas ut som olönsamma är Karlstad, Jönköping och Norrköping. Gemensamt för de tre flygplatserna är att passagerarna sviker och att resenärerna väljer tåg eller åker bil till andra flygplatser i stället. Nu vill inte Luftfartsverket driva dom längre om inte staten skjuter till pengar eller någon annan intressent tar över driften.

På fredag tänker Luftfartsverket presentera rapporten.