Halland

Hotade arter ska räddas i Halland

1:30 min

Länsstyrelsen i Halland får en halv miljon för att bland annat rädda hotade arter som Flodpärlmusslan och Havsnejonnöga.

Pengarna kommer från Havs- och vattenmyndigheten som totalt fördelar 8,5 miljoner för att rädda hotade arter i hav, sjöar och vattendrag runtom i landet. Janette Erlandsson arbetar med åtgärsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen.

– Flodpärlmusslan har det väldigt problematiskt i Halland, det finns få vattendrag här där de reproducerar sig. Förbättrar man förhållanden för flodpärlmusslan så gynnas även många andra organismer i vattenmiljöerna, säger hon.

En annan hotad art som man kommer satsa på är fisken havsnejonöga, eftersom ett av de största bestånden av arten finns i Halland.

Redan i början av 2000-talet påbörjade man arbetet med att rädda de här arterna, en av årgärderna har varit att anlägga grusbottnar som uppväxtplats åt flodpärmusslor och när det gällde flodnejonöga att flytta fiskarna förbi kraftverk så att de kan ta sig till sina reproduktionsområden.

Vad man kommer göra för insatser i år är inte bestämt ännu. De 500 000 kronor man fått gör det möjligt att fortsätta arbetet ett tag till men det kommer krävas flera års arbete för att säkra arternas fortlevnad.

– En förutsättningen är att man har en slags långsiktighet för det här är ett arbete som behövs drivas under många år, säger Janette Erlandsson på Länsstyrelsen.