Falkenberg

Rekommenderar bostadsbygge i hamn

Satsa på bostäder. Inte hamn- och industriverksamheten i Falkenbergs hamn. Det är rekommendationen i slutversionen av Hamnutredningen.

Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Falkenbergs kommun utrett framtiden för området runt Ätrans mynning i Falkenberg. Ska Hamnen, Varvet och Lantmännen vara kvar eller ska man satsa på nya bostäder i ett attraktivt läge, har frågan varit skriver Hallands Nyheter.

Utredarna räknar inte med några ljusare framtidsutsikter för hamnen och Varvet, och fortsatt muddringsbehov blir dyrt för kommunen. Däremot skulle bostäder på Ätrans södra sida locka till sig högutbildade och attraktiva människor och bidra till Falkenbergs expansion, säger utredarna i sin slutrapport.