Halland

S vill se förändring av vårdvalet

1:18 min

Socialdemokraterna tycker att Vårdval Halland behöver utvecklas. De vill lyfta fram det förebyggande arbetet och behovet för äldre och kroniskt sjuka.

Men de vill även ta hänsyn till vilka sociala faktorer som finns hos patienterna på de olika vårdcentralerna, säger oppositionsrådet Lise-Lotte Bensköld-Olsson:

– Det har vi pratat om i ett antal år men jag känner att där är vi inte idag, säger hon och fortsätter:

– Det är det vi saknar av majoritet i Halland att vi inte lyfter upp den frågan, utan man känner sig nöjd från majoriteten. Men vi tror att det går att göra bättre.

Från början var socialdemokraterna helt med på noterna och hade inget negativt att säga om det halländska vårdvalet. Och en som fortfarande är mycket nöjd med systemet är Mats Eriksson, moderat regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

– Det är alltid bra med utveckling. Men hittills har det visat sig att systemet fungerar väldigt väl. Sen håller vi på att göra ett utvecklat vårdval som handlar om övriga specialiteter. Men man kan säkert utveckla nuvarande vårdvalet lite mer, säger Mats Eriksson, högste politiker inom sjukvården i Halland.

Tilläggas kan att det inte längre går att få fram uppgifter på det ekonomiska resultatet hos en enskild vårdcentral på grund av att det ska vara konkurrensneutralt i förhållande till de privat drivna vårdcentralerna.

Närsjukvården i Halland stödjer sig på en dom i kammarrätten från december förra året där Sydsvenskan i Malmö nekats motsvarande uppgifter från primärvården i Region Skåne.