HALLAND

Fler lediga bostäder i Halmstad ger balans

Halmstad har lyckats vända brist på bostäder till balans på bostadsmarknaden. Det visar en enkät som Boverket skickat ut till landets kommuner. I Kungsbacka, Varberg och Laholm, råder det däremot fortsatt brist på bostäder och i Varberg ser läget ut att vara värst.

I Halmstad har det de senaste åren varit brist på bostäder, enligt boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Men nu har man alltså lyckats vända den trenden och det är balans mellan tillgång och efterfrågan om man ser till hela kommunen. I centralorten är det däremot fortsatt brist på bostäder. Och så ser det ut i alla övriga centralorter i kommunerna förutom i Hylte, där man har ett överskott på bostäder.

Alla kommuner i Halland uppger att det framför allt är ungdomar som har särskilt svårt att få bostäder. Men även studenter och stora barnfamiljer tillhör de grupper som har svårigheter på bostadsmarknaden. Det råder också stor brist på mindre hyresbostäder i länet.

I Varberg ser bostadsbristen ut att vara allra störst. Här är det brist på även större hyreslägenheter och bostadsrätter och man räknar med att det är många olika grupper som är drabbade. Allt från ensamstående med barn, till flyktingar och medelålders och äldre som söker mindre bostäder.

Samtliga kommuner förväntar sig inte någon förändring av bostadsmarknadsläget de närmaste åren, förutom Hamstad där man tror att efterfrågan i förhållande till utbudet kommer minska något.