Halmstad

Nytt hälsoprojekt på Andersberg

1:36 min

Nu startar Region Halland ett samverkansprojekt för att befolkningen i bostadsområdet Andersberg i Halmstad ska få ett bättre liv. Samordningsförbundet satsar 600 000 kronor på projektet.

Idag har Andersberg fler invandrare, ett högre ohälsotal och större arbetslöshet än övriga Halland.

Många patienter på vårdcentralen Andersberg söker för smärtor, och genom att samverka med olika samhällsaktörer hoppas vårdcentralen bättre kunna hjälpa till, säger vårdcentralschefen Magdalena Barkström:

– Stor del av våra patienter har en annan etnisk bakgrund än den svenska. Och intigration är svår och tar tid, säger hon och fortsätter:

– När patienterna varit här och är färdigbehandlad vill vi kunna lotsa patienten vidare till någon annan aktör när personen inte behöver hälsovård.

Sjukvården ska nu samarbeta med aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller HFAB.

Nu har ju vårdcentralen Andersberg dragits med ett budgetunderskott ända sen vårdvalsstarten för fyra år sen. Vårdpengen beräknas efter varje patients ålder och det täcker inte kostnaden för dom yngre, men relativt vårdkrävande patienter som finns på Andersberg.

Men Tommy Rydfeldt, som är folkpartist och ordförande i närsjukvårdens driftsnämnd, ser inte projektet som en kompensation för en bristfälligt konstruerad vårdpeng:

– Vi tillåter Andersberg att gå med underskott då Vårdpengen fungerar för 22 av våra 23 vårdcentraler. Så då är det inte rimligt att ändra den. Istället går vi in med det här projektet.