Halland

Ny regler kan begränsa laxfisket

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya bestämmelser för fiske efter lax längs kusten. Syftet är att bevara och stärka de vilda laxstammarna så att fisket blir hållbart på sikt.

– Vi vill att styra nyttjandet av laxkvoten mot den odlade laxen och i ökad grad bort från svaga vilda laxbestånd, säger Martin Rydgren, vid Havs- och vattenmyndigheten.