Halland

Skolor får kritik av inspektion

Skolinspektionen kräver att Varbergs kommun yttrar sig om särskilt elevstöd på en skola i kommunen. Det här sen myndigheten tagit emot en anmälan och beslutat att inleda en granskning. Det rör sig om en elev som inte tycker sig få tillräckligt med stöd å därför inte är i skolan. Stöd som eleven har rätt till, tycker skolinspektionen.

Skolinspektionen har även tagit emot en anmälan om brister i den så kallade likabehandlingsplanen vid ett gymnasium i Kungsbacka. Enligt anmälan gjorde skolan en enkätundersökning för att få veta elevernas åsikter, men uteslöt med avsikt särskolan och individuella programmet.

Anmälaren skriver att skolledningen därmed har manipulerat resultatet och utelämnat åsikterna från de elever som riskerar att vara mest utsatta i just likabehandlingsfrågor. Kommunen ska nu säga sitt.