Halland

Många hallänningar i dålig kondition

Mer än tre av tio anställda i Halland har så dålig kondition att de kan ha svårt att prestera bra på jobbet. Det visar en ny undersökning av konditionen hos omkring 2200 anställda i Halland, som hälsoföretaget Previa har gjort.

I undersökningen uppger mindre än hälften av de anställda, 48 procent, att de har en stillasittande fritid eller endast motionerar lätt.

Den låga konditionsnivån innebär också en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.