Halland

Halland illa ute när vattennivån stiger

1:30 min

De stigande vattennivåerna, till följd av förväntade klimatförändringar, kommer att påverka hela Halland med tanke på att länet har 500 kilometer kustlinje.

Företaget WSP är snart klar med en utredning om vilka områden som är mest utsatta och så här säger naturgeograf Mattias Svensson:

– I vår utredning kom vi fram till att de mest utsatta områdena är Halmstad och Kungsbacka. Där vi kan räkna med nivåer upp till 2,5 meter i dagsläget. Och då har vi inte räknat med klimateffekten på en meter ungefär, säger han.

Det utsatta läget beror på tryck in i Laholmsbukten respektive Kungsbackafjorden. Men även exempelvis hamnen i Halmstad ligger illa till och Värö bruk behöver förstärka sin damm med processvatten från Viskan.

WSP:s scenario bygger på en höjd vattennivå med en meter år 2100.

Halland har kartlagts på uppdrag av länsstyrelsen och rapporten kan sedan användas av kommunerna i samband med översiktsplaner och planering av bostäder. Redan nu byggs faktiskt med tanke på framtida oväder.