Halland

Gemensam kommunsatsning ger bättre nätkontakt

1:35 min

Snart ska föräldrar i Halland kunna sjukanmäla sina barn direkt på kommunens hemsida genom en så kallad e-tjänst. Och det är bara en av de tjänster som ska göras tillgänglig på kommunernas webplatser.

De halländska kommunerna arbetar just nu för att gemensamt ta fram flera e-tjänster som ska göra  att det blir lättare för invånarna att ta kontakt med kommunen.

– Det primära målet är att öka tillgängligheten för invånare och företag, säger Olof Eriksson, IT-strateg på Varbergs kommun.

Många av de ärenden som man idag får sköta över telefon eller via brev kommer man snart kunna göra direkt på internet via  så kallade e-tjänster. De halländska kommunerna satsar 2,7 miljoner på att gemensamt ta fram lösningar för kommunernas hemsidor som ska finnas tillgängliga till hösten. Det ska öka tillgängligheten, man ska till exempel kunna sjukanmäla sitt barn när som helst på dygnet och behöver inte vänta tills morgonen när personal finns på plats. IT-strategen Olof Eriksson ger andra exempel på vad man ska kunna göra med de nya e-tjänsterna.

– Det kan vara serveringstillstånd för restauranger, det kan också vara anmälan till simskolan. Sen behöver det inte vara en e-tjänst på webben utan det kan vara en applikation i telefonen. Jag tror många förskoleföräldrar kommer tycka att det är fantastiskt.

Satsningen på gemensamma e-tjänster i länet kommer också innebära att kommunernas hemsidor bli mer lika varandra och så ska det också bli lättare att hitta det man söker.