Inte längre gratis på nätet för studenter

Ett stort antal studenter på Högskolan i Halmstad protesterar mot att de inte längre får gratis uppkoppling till sina datorer i bostäderna.

Det är ungefär 1 000 studenter som bor i på Nyhem, Bolmengatan, Fartyget och Gamletull som blir av med förmånen att ha gratis bredbandsuppkoppling i hemmen. Högskolan motiverar indragningen i första hand med att det är en rättvisefråga gentemot studenter som bor på andra hålli staden. Det handlar också om ekonomi och teknik för Högskolans del, skriver Hallandsposten.