Kungsbacka bästa barnkommunen

Kungsbacka är Sveriges bästa barnkommun.

Utnämningen skedde igår när det var FN:s barnkonventionsdag

Motiveringen är att man i Kungsbacka i ett tidigt skede låter barn och ungdomar vara med och påverka hur kommunen ska arbeta med barnkonventionen. Genom att involvera unga redan från början visar Kungsbacka på ett verkligt engagemang för barns rättigheter.

Tävlingen arrangeras av Unga Örnar och Svenska FN-förbundet, och det första gången som det sveriges bästa kommun utses.