Miljöpris till Kungsbackaföretag

Beiersdorfs AB tilldelas årets miljöpris i Kungsbacka för sitt arbete med att minska användningen  av energi och rening av sitt spillvatten.

I motiveringen till priset sägs att den interna reningen har minskat mängden tensider från ton till kilon i Hammargårds reningsverk, och därmed avsevärt minskat belastningen på Kungsbackafjorden. Beiersdorf får förutom diplom 10 000 kronor i prissumma.