Informationen trygg i Falkenbergs primärvård

Hanteringen av patientinformation i Falkenbergs primärvård har blivit så säker att primärvården som första vårdinstans i världen har ett certifierat system för hur man hanterar sin patientinformation.

Hittills har det varit vanligast att försäkringsbolag, banker och IT-företag fått svart på vitt att deras rutiner är aktuella och säkra.

Men att hantera information inom vården är annorlunda säger Louise Kihlström som är IT-säkerhetsansvarig inom primärvården i Falkenberg.

- I ett företag går det att stänga dörren, där kommer inte utomstående in i verksamheten på samma sätt som i vården, säger Louise Kihlström till P4 Radio Halland.

Hon anser att certifieringen innebär att risken att något ska hända är lägre än där rutinerna inte setts över.

- Vi har försökt att täppa till alla luckor som finns, så att informationen ska hanteras så säkert som det går, säger Louise Kihlström.