Koncernbeslut dröjer i Varberg

Förslaget att bilda en kommunal koncern av de kommunala bolagen i Varberg tas upp direkt i kommunstyrelsen nästa vecka.

Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen, samtidigit som kommunstyrelseninformerades om koncernplanerna.

Enligt det moderata kommunalrådet Gösta Bergenheim beror fördröjningen inte på att ärendet är känsligt och fått mycket kritik, utan på att någon detalj i underlaget eventuellt får skrivas om till att kommunstyrelsen ska fatta det första politiska beslutet.