Ännu en golfbana i Kungsbacka

Ägaren till Gåsevadsholms gods utanför Kungsbacka vill tillsammans med Forsgårdens Golfklubb bygga en golfbana strax söder om godset.

Eftersom det inte finns någon annan användning av marken angiven i kommunens översiktsplanering säger kommunens ledande politiker ja till att utreda möjligheterna för en ny golfbana. Kommunstyrelsens moderate ordförande Per Ödman säger till Radio Halland att det börjar bli ganska många golfbanor i kommunen men att en golfbana är enkel att ändra om man skulle få ett annat behov av marken i framtiden.)