Strandskydd

Tar tid att utreda anmälningarna

1:48 min

Det kan ta lång tid innan kommunen gör något efter att allmänheten anmält misstänkta strandskyddsärenden.

Elisabeth Dahlborg och hennes man hyrde hus under två år i Onsala. Hon gjorde en anmälan till Kungsbacka kommun i september 2010, men kommunen har fortfarande inte ens varit ute och tittat på fastigheten.

– Det ligger på den enskilde individen inte på myndigheten, och det är ju fel. Det är inte vi som individer som ska se till att lagarna följs utan det är myndighetens uppdrag, då sköter de inte sitt uppdrag, så ser jag det.

Vad tycker du om att det är så lång handläggningstid?

– Det är förfärligt, det är fruktansvärt, det känns inte som att det ligger så stor tyngd vid att utreda det här. Då kan man fundera på varför, säger Elisabeth Dahlborg.

När kommunerna tog över tillsynsansvaret för strandskyddet fick Miljö och hälsoskydd på Kungsbacka kommun som jobbar med tillsynsfrågor inga extra resurser till detta, trots att kommunen fick ett större ansvar i strandskyddsfrågorna. Det är i dag två kommunekologer som jobbar med detta och har svårt att hinna med, totalt har 19 tillsynsanmälningar kommit in från allmänheten sedan 2009. Flera av dessa ärenden handlar om privatisering som till exempel en brygga, ett altandäck och plank som avhåller allmänheten.

Michael Cassaras är moderat ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka

– När vi fick den här tillsynen tror jag att vi sökte 200 000 kronor för att kunna upprätthålla en bra standard på det. Nu är det så att budgetberedningen har många önskemål från många olika håll. Då prioriterades det att vi inte skulle ha extra pengar för det här. Vilket innebar att vi får göra detta utifrån de medlen vi har.

Men Elisabeth Dahlborg tror att kommunen skulle kunna prioritera bättre att strandskyddsreglerna följs.

– De skulle agera tydligare om viljan fanns. Men det kanske inte finns en vilja, att få dit en massa badgäster.