7 av 10 brottsanmälningar i papperskorgen

7 av 10 anmälningar hamnade i papperskorgen efter hallandspolisens kraftsamling två dagar i september för att reda upp den stora högen med anmälningar om brott som blivit liggande.

Ett stort antal personer kallades in till förhör om inbrott, stölder och misshandel.

Resultatet av genomgången av de 228 ärendena är nu klart.

Nästan 70 procent anmälningarna har av olika anledningar har skrivits av.

Det uppger nyhetsprogrammen i Sveriges Television.