Halland

Arbetslösheten i Halland minskar sakta

Den totala arbetslösheten i Hallands län var i april i år något lägre än i april förra året. 6,3 procent av länsbefolkningen var arbetslösa i år jämfört med 6,4 procent förra året.

Jämfört med rikets 8,2 procent arbetslösa är Hallands siffra låg. Endast två län, Uppsala och Stockholm har en lägre arbetslöshet.

Lägst arbetslöshet finner man i Kungsbacka 4,2 procent och den högsta i Halmstad med 8,4 procent.

Under april anmäldes 1 462 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Det är en minskning med tio procent jämfört med samma månad 2011.