Varberg

Sjukhus anmäler sig själv om dödsfall

Ett dödsfall på sjukhuset i Varberg i början på året ska utredas av Socialstyrelsen.

En äldre man opererades för tarmvred. Efter operationen drabbades patienten av besvär men andningen och hjärtat och vårdades på en medicinavdelning. Tillståndet förvärrades och han dog på en intensivvårdsavdelning. Utredningen i efterhand visar att det tog för lång tid från det att partienten blev dålig tills han fick nödvändig vård.

En annan brist var att den äldre mannen inte obducerades och att dödsorsaken inte kunnat fastställas.