Halmstad

Skolsköterskorna har för mycket att göra

Arbetssituationen för skolsköterskorna på Sturegymnasiet och Klaragymnasiet i Halmstad är ohållbar.

Skyddsombudet på skolorna vänder sig nu till arbetsmiljöverket eftersom hon anser att Halmstad kommun inte har gjort något för att förbättra situationen.

Arbetsbelastningen är alldeles för hög för skolsköterskorna. Enligt en rekommendation ska det gå en skolskötersketjänst på 400 elever.

De två tjänsterna på Sture och Klaragymnasiet ska hantera motsvarande drygt 700 elever var, enligt skyddsombudet.