Falkenberg bland de bästa för kvinnofrid

Amnesty International riktas mycket hård kritik mot hur Sveriges kommuner skyddar slagna och hotade kvinnor. Amnesty anser att mäns våld mot kvinnor är vår tids största människorättsskandal.

Ett av få undantag är Falkenbergs kommun, som får beröm i Amnesty-rapporten som sammanställts av Katarina Bergehed.

Amnesty International har gjort en enkät i alla Sveriges 289 kommuner om beredskapen mot kvinnovåld och resultatet är nedslående. Halmstad har inte antagit någon handlingsplan och det ekonomiska kommunstödet till Kvinnojouren ligger under riksgenomsnittet.

De övriga halländska kommunerna Laholm, Hylte, Varberg och Kungsbacka, har inte ens svarat på Amnestys enkätfrågor, vilket möjligen kan säga något om intresset för problemet.