Bakläxa på Hylte kommunfullmäktige

Det blev inget beslut om att lägga ner Kultur- och fritidsförvaltningen i Hylte på fullmäktigemötet igår.

Efter att kristdemokraten Tom Barkström påpekat att ärendet inte hanteras på rätt sätt enligt kommunallagen, tvingades fullmäktige att skjuta upp beslutet, eftersom kultur- och fritidsnämnden inte har fått yttra sig om förändringen.