Hylte

Friande dom önskas prövad i HD

Åklagarkammaren i Jönköping vill att Högsta Domstolen provar hovrättens friande domen mot den man som av tingsrätten dömdes till 12 års fängelse för mordet vid nöjesfältet High Chaparall på en 40-årig man från Hylte kommun.

Göta hovrätt friade mannen helt med hänvisning till att det inte fanns några vittnen till mordet.

Åklagarkammaren i Jönköping tror att friande dom kan göra det omöjligt att fälla någon för ett mord utan vittnen, och vill därför att Riksåklagaren begär en prövning i Högsta Domstolen.