Falkenberg

Gruppboende lex Sarah-anmält

1:30 min

En Lex Sarah-anmälan har gjorts om allvarliga missförhållanden vid ett privat drivet gruppboende för funktionsnedsatta i Falkenberg.

Falkenbergs kommun får i anmälan kritik för att inte ha besvarat klagomålsblanketter och, enligt anmälaren, ha uppträtt nonchalant mot anhöriga och andra företrädare för de som visats på gruppboendet.

– Det är en allvarlig Lex Sarah-anmälan, för den handlar om tre av våra boende och det ser vi som ytterst allvarligt i kommunen. Nu avvaktar vi att den privata utföraren ska komma in med en åtgärdsplan, säger Yvonne Utbult, verksamhetschef på Falkenbergs kommuns biståndsenhet.

Har du känt till tidigare att de här problemen har funnits?

– Till viss del. Men absolut inte i den omfattningen som den här Lex Sarah-anmälan säger.

Enligt anmälan har tre av de boende mått sämre och sämre på grund av bristande stöd under en längre tid. I ett fall skriver anmälaren att en av de boendes situation har diskuterats i över 10 år, men att stödet inte har blivit bättre.

Anmälaren har också meddelat Socialstyrelsen i Göteborg med begäran om omdelbar tillsyn av situationen för de tre personerna, men också för de övriga på boendet.

Yvonne Utbult berättar att kommunen nyligen fick sex stycken klagomål. I början av veckan gjordes en inspektion på boendet och nu har kommunen påbörjat en granskning av boendet. De väntar också på att verksamhetschefen för boendet ska svara på anmälan.

– Vi avvaktar och ser vilka åtgärder som utföraren planerar att göra och utifrån det så kommer vi tittat på om man följer de kvalitetsregler som satts upp i kommunen.