Halmstad

Oro bland läkare på röntgenkliniken i Halmstad

1:24 min

Samtliga läkare på röntgenkliniken i Halmstad har undertecknat en skrivelse till sjukhusledning och politiker för en tid sedan där de påtalar riskerna med en omorganisation samtidigt som de vädjar om arbetsro.

Redan mellan 2004 och 2009 var det turbulent på röntgenkliniken. Cheferna avlöste varandra, personal slutade, dyra stafettläkare och sjuksköterskor fick rycka in, strålskyddsarbetet blev eftersatt och personalen vantrivdes. 2009 anställdes Sven van Toor som chef och därefter har det successivt gått framåt på alla plan. Vi har tidigare berättat att Sven van Toor har sagt upp sig och han är inte ensam om att vara missnöjd över att kliniken ska organiseras om.

Den nya organisationen innebär att klinikerna i Halmstad och Varberg/Kungsbacka slås ihop. Ett fördjupat samarbete har läkarna i Halmstad inget emot, men de vill avvakta med en sammanslagning tills de nya formerna för sjukvården i Halland har börjat sätta sig. Lena Johansson, biträdande sjukhuschef, tycker inte det finns anledning att vänta med omorganisationen:

– Det handlar om att man ska kunna göra investeringar mer i ett helhetsperspektiv i hela Halland, och kunna utveckla radiologin på det viset.

Lena Johansson säger att hon har tagit del av skrivelsen och lyssnat på vad läkarna har haft att säga. Och hon är inte orolig för att det ska bli struligt igen.

– Vi har idag en väldigt välfungerande radiologi i hela Halland. Och det i sin tur banar väg för att man också kan genomföra organisationsförändringar.