Arkiv. Ett lastfartyg i Halmstad Hamn. Foto: Halmstad hamn
Halland

Förorenade områden - se hela listan

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en kartläggning på vilka platser i Sverige där risken finns för att marken är förgiftad. Vi har hela listan på de mest förorenade platserna i Halland.

Kvarteret Renen, Varbergs kommun

Under långtid släpptes orenat avloppsslam ut i en slambassäng. Fastigheten används idag främst som kontor och enklare mekanisk verkstad.

Sedimenten i Ätran, Falkenbergs kommun

Spridningsförutsättningarna till mark och grundvatten i området bedöms vara höga då marken främst utgörs av genomsläppliga jordarter.

Hamnutfyllnaden i Halmstad, Halmstads kommun

I samband med byggnation på området har allvarliga föroreningar upptäckts vid flera tillfällen, bl.a. filterstoft med mycket höga metallhalter och oljeföroreningar.

Hamnutfyllnaden i Falkenberg, Falkenbergs kommun

Både utfyllnaden som består av olika typer av avfall och de industriella verksamheterna har bidragit till förorening av mark och grundvatten.

Rydöbruk Sulfit, Hylte kommun

De mesta föroreningarna antas bero på sulfitmassatillverkningen som skedde från slutet av 1800-talet och fram till 1944. Stora mängder kisaska ligger deponerade på och omkring området

Projekt Nordvästra Varberg, Varbergs kommun

Här har tidigare bedrivits wiretillverkning, metallbearbetning, lackering och avfallsdeponering.  Vart och ett av områdena kan innehålla föroreningar i sådan omfattning att åtgärder är motiverade.

Holms tvätt

Ligger även i ett vattenskyddsområde med en vattentäkt. Länsstyrelsen har inventerat fastigheten och den fick riskklass 1.

Industrizink

Orenat avloppsvatten leddes från början i öppet dike ut till Törlan som är känd för sina lax och havsöringsförekomster. Det finns dokumenterat spill från anläggningen

Borabo avfallsanläggning, Hylte kommun

Inom deponins äldre delar har enligt uppgift från bolaget och uppgifter i massmedia kisaska deponerats tidigare. Fiskdöd har förekommit i vattendrag i närheten av deponin.

F.d. Auson/Tölö, Kungsbacka kommun

1920 påbörjades tillverkning av tak- och byggpapp, som senare lades om till tillverkning av rostskyddsoljor, rostskyddsfärg, takmassor, träskyddsmedel och trätjära.

Oskarströms sulfitfabrik, Halmstads kommun

Analysresultaten visar på mycket höga tungmetallhalter av bland annat bly och arsenik. Området ligger precis intill Nissan som är lekplats för lax samt att det ligger en vattentäkt i närheten

F.d. Järnverket, Halmstad kommun

Undersökningen visade att föroreningar fanns inom de områden där det förväntades, men också inom andra områden som skulle fungerat som referenser.

Knäreds Galvano, Laholms kommun

Knäreds Galvano ligger i ett industriområde intill vattendraget Lagan i Knäred. På motsatta sidan av Lagan ligger samhällets vattentäkt, ungefär 200 m ifrån fastigheten. Verksamheten startade 1962 och bestod av förzinkning och kromatering av stålmöbler och andra ståldetaljer.
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".