Halland

Klimatvården kan bli kvar för reumatiker

1:36 min

I början av året föreslogs att klimatvård utomlands skulle tas bort som behandlingsalternativ. Men nu verkar politikerna svänga i frågan.

– När vi tittat närmare på det här ser vi att effekten av rehabilitering utomlands är både bättre och billigare. Dessutom upplever patienterna den som posiitvt. Det är absolut inget självändamål att man inte ska göa det utomlands, säger  Stefan Bengtsson (C) i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Ungefär två miljoner kronor kostar klimatvården varje år i Halland, men enligt Stefan Bengtsson kom en rekommendation från Socialstyrelsen som gjorde det möjligt att plocka bort vården utomlands.

– Så hade man redan gjort i flera andra landsting, säger Inga-Lill Hallgren, länsordförande för NHR, neurologiskt handikappades riksförbund.

Ärendet skulle upp på hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte i januari men plockades bort eftersom Stefan Bengtsson tyckte det var dåligt berett. Nu spår han att bidraget kommer att bli kvar. Han har låtit sig övertygas om nyttan, inte minst genom den föreläsning som NHR hade igår dit många politiker kommit. Och Inga-Lill Hallgren kände att politikerna lyssnade.

– Man ser att här finns ingen riktig kunskap om det här, och det tror jag att vi gav de idag. Så de går nog hem och funderar på  vilken ställning de ska ta.