Varberg

Påskbergsskogen hotas av bostadsbygge

1:32 min

När bostadsområdet Sörse i Varberg ska bli större innebär det att det kommer att inkräkta på Påskbergsskogen och som den föreslagna detaljplanen ser ut för Sörsedammen 2 måste en del träd sågas ner för att få plats med ett av husen.

– Det är inget litet område som ska tas. Det ser väldigt lite ut på kartan, men tar vi hela detta området så är snart hela Påskbergsskogen byggd på. Det är ett rekreationsområde. Skogen är helig för mig där man kan gå fritt i den. Här inringas man helt och hållet, säger Göran Karlsson som bor på Sörse.

Det handlar om tre bostadshus med drygt 60 lägenheter som föreslås ligga på den nordöstra delen av Sörse, mot Västkustvägen. Utöver de bostäder som nu byggs på Sörse, har kommunen gett ett privat byggföretag möjlighet att bygga fler bostäder. I detaljplanen, som stadsbyggnadskontoret har tagit fram, så är marken klassad som kvartersmark, vilket innebär att den är avsedd för bebyggelse. Inget beslut är fattat ännu, men går allt enligt planerna så kommer de nya bostadshusen att stå klara i slutet av 2015. Och blir det så, så tas alltså en del av Påskbergsskogen bort. Göran Karlsson, som kommer bli granne med de nya husen, är medveten om att det behövs fler bostäder i Varberg, men tycker också att man måste se till behovet av grönområden.

–  Man pratar om det gröna samhället och gör tvärtom - tar bort allt grönt. Grönområden blir det aldrig för mycket av. Det behövs byggas, men man får också se var man bygger och hur man bygger. Det finns platser att bygga på som inte rörs överhuvudtaget, säger Göran Karlsson.