Halmstad

Bakläxa på bygglov för barack i Grötvik

Länsstyrelsen ger en rejäl bakläxa till byggnadsnämnden i Halmstad som gett ett tidsbegränsat bygglov för en barack i Grötviks hamn.

Länsstyrelsen tycker att man inte tagit hänsyn till att Segelsällskapets barack stör landskapbilden och är olämplig med hänsyn till de historiska- och kulturella värdena. Dessutom får några stugägare sin utsikt förstör.