Region Halland

Fler tonåringar ska raggas till sjukhusen

1:43 min

Det ska bli fler sommarjobbande tonåringar i Region Hallands verksamheter i sommar. Antalet platser inom projektet Framtidskraft, som erbjuder sommarjobb till 16-19-åringar, höjs i år till 100, jämfört med 67 förra året.

En person som tycker det här är bra är Linda Johansson, undersköterska på sjukhuset i Varberg. Hon fick själv sommarjobba som "Framtidskraftare" på sjukhusets sjukgymnastikavdelning för sex år sedan, sommaren innan hon skulle börja gymnasiet.

– Jag minns det som en väldigt positiv och rolig erfarenhet. Jag lärde mig mycket och blev mycket mer intresserad av sjukgymnastik än jag var innan, säger hon.


Intresserad av vård var hon visserligen redan innan
sommarjobbsperioden, och hon hade redan sökt till vårdgymnasiet, som hon sedan gick. Men Linda Johansson tror att sommarjobbet har påverkat vilka val hon sedan gjorde när det gällde typ av jobb som undersköterska.

– Med tanke på att jag var intresserad av sjukgymnastik, så valde jag, sedan när jag blev klar, att vara på en neuro-strokeavdelning, där det är mycket rehabilitering, berättar hon.


Förhoppningen med det nu 15 år gamla Framtidskraftsprojektet
är också att göra tonåringarna intresserade av att jobba inom regionens verksamheter, inte minst med tanke på de stora pensionsavgångar som väntas inom vården framöver.

En enkät som en majoritet av förra årets sommarjobbare svarade på, tyder också åtminstone på en kortsiktig effekt. Före sommarjobbsperioden var bara drygt hälften positiva till att jobba inom hälso- och sjukvård, men efteråt hade andelen ökat till nära 90 procent.


Men enligt Maria Hall, som är personalstrateg
på Region Halland, finns det däremot ingen statistik över hur många av sommarjobbarna som faktiskt senare söker jobb inom regionens verksamheter. Så frågan är hur pass mycket valuta man egentligen får för de 1,7 miljoner kronor, som projektet har fått för i år.

– De långsiktiga effekterna är ju lite svårare att mäta, men jag är alldeles säker på att det är kostnadseffektivt på lång sikt för regionen att satsa på personalförsörjning i framtiden, säger Maria Hall.

David Spånberger
david.spanberger@sr.se