Kungsbacka

"Inte bättre undervisning än vår"

1:15 min

Komvux rektor i Kungsbacka; Tony Jivéus fick inga signaler om att kommunens egen vuxenutbildning, Komvux skulle bli den stora förloraren i kommunens upphandling av vuxenutbildningen för de kommande fyra åren.

Både den moderate ordförande i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, Jan Österdahl och förvaltningschef Staffan Hallström har beklagat att Komvux fick så få poäng i upphandlingsbedömning jämfört med de privata anbudsbudsgivarna, och att "en god pedagogisk verksamhet med lång historia i Kungsbacka inte längre kan upprätthållas".

Tony Jivéus tror att konkurrenterna bättre lyckats beskriva sin verksamhet än Komvux. Att de skulle kunna åstadkoma bättre undervisning tror han inte:

_Jag är övertygad om att vi kan leverera lika bra kvalitet som dem. Det är synd att en kommunal motpol nu försvinner, och vi har sett att när det händer nåt med privata gymnasieskolor så är det kommunen som får ta emot eleverna, och det hade varit bra om kommunen haft kvar den beredskapen för vuxenutbildningen.