Varberg

Låg hyresnivå i Varberg

1:40 min

Hyrorna i Varberg är de lägsta i Halland. Det visar siffror från Hyresgästföreningen. Och det här gör att det byggs mindre hyresbostäder, menar dom privata fastighetsägarna som nu vill höja hyrorna för sina hyresgäster.

- Vi tror inte att våra hyresgäster och kunder komma flytta ifrån Varberg för att vi höjer hyran. Vi ser ju trots allt att i Kungsbacka och Falkenberg så har vi högre hyror. Jag vill tro att Varberg har ungefär samma betalningsvilja som Falkenberg, Kungsbacka och Halmstad. Sedan förstår jag att för individen, kan en hyreshöjning på 5 - 10 procent vara mycket. Men jag tror också att alla vill vara med att utveckla bostadsmarknaden i Varberg, säger Christian Kylin, fastighetschef på Derome Förvaltning.

Fastighetsägarna menar att på grund av den låga hyresnivån är viljan att bygga nytt inte särskilt stor. De menar att det blir allt svårare att få bostad, vilket på lång sikt innebär att allt färre väljer att bosätta sig i Varberg.

Att hyrorna i Varberg i genomsnitt ligger på en lägre nivå än i övriga Halland, beror på att Varbergs Bostad länge har kunnat hålla nere nivåerna. Tidigare har de privata fastighetsägarna följt den hyresnivå som de kommunala bostadsbolagen legat på. Men efter en ny hyreslagstiftning som kom 2011, är inte det längre nödvändigt. Nu går det istället att förhandla om hyrorna och sätta en hyresnivå utifrån bostadens läge och standard.

- Det borde väl vara en fjäder i hatten att ha låga hyror. Men de är inte låga, de är relativt låga och den standard vi har på lägenheterna är ingen lyxstandard. Vi har mycket lägenheter där vem som helst har råd att bo och det vill vi fortsättningsvis ha. Och det är inte läget som i stan som ska bestämma om hyran ska vara högst, det ska givetvis ha ett litet plus i kanten, men det är standarden och förvaltningen som är det väsentligaste, säger Kerstin Isaksson, ordförande i Hyresgästföreningen i Varberg.