Halland

Var är de utländska turisterna?

1:42 min

Halland hade Sveriges lägsta andel utländska gästnätter förra sommaren. Bara var åttonde övernattning i Halland gjordes av någon från utlandet, jämfört med mer än var fjärde i riket.


Tomas Nilsson, filosofie doktor i historia och lärare i turismutveckling på högskolan i Halmstad, han tror att en anledning till den låga andelen kan vara hur Hallands turistutbud ser ut i dagsläget.

– Turistutbudet i Halland är sol- och badrelaterat och så har det varit under lång tid. Varför kommer det inte fler utländska turister? Kanske för att det finns andra alternativ för sol och bad för dem i hemländerna, menar han.


Men Nilsson tror också att det kanske finns en stor
potential i Halland som inte riktigt marknadsförs.

– Man kanske snöar in på det här med sol och bad, golf och så vidare, medan det finns andra typer av turism som man skulle kunna lyfta fram mer.


Även om Hallands kommuner marknadsför sig i utlandet, så finns det ingen organisation som marknadsför hela regionen utomlands. Men en rundringning visar att turistansvariga i både Halmstad, Laholm och Falkenberg skulle vilja ha en sådan marknadsföring.


Halland är också den enda regionen i hela Götaland
som inte marknadsför sig utomlands, och Tomas Nilsson, vid högskolan i Halmstad, han tror att det här kan ha en stor påverkan på hur många utländska turister som kommer hit.

– Jag tror det gäller att vara framme på de här olika turistmässorna etcetera, för att visa att man finns, säger han.


Han nämner också det faktum att Bohuslän har ett stort norskt turistinflöde och att Småland har många danska och tyska turister.

– Hur har de lyckats? Förmodligen för att de har marknadsfört sig väldigt aktivt, säger Tomas Nilsson.

David Spånberger
david.spanberger@sverigesradio.se