Halland

Trögt för spårning av dvärgbandsmask

1:33 min

Det går trögt med jägarnas insamling av rävspillning i Halland för att kartlägga utbredningen av den fruktade dvärgbandmasken.

Från att ha legat bland de bästa när det gällde att skicka in skjutna rävar år 2011, så har Hallands jägare dalat till en bottenposition när det gäller den pågåenden insamlingen av rävspillning. Orsaken är inte minst besvikelse över uteblivna ersättningar från Statens Veterinärmedicinska anstalt för den stora insatsen för två år sedan.

– Vi var lovade 150 kronor per räv, och det skulle gå till Jägareförbundets länsavdelning, som i sin tur skulle dela ut det i jägerleden. Men vi var inte registrerade på ett korrekt sätt, enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt  och därför kunde det inte utgå någon ersättning, säger Fredrik Jonsson, insamlingsansvarig jägare i Halland.

Besvikelsen är märkbar ute bland Hallands jägare, som 2011 sköt 100 rävar som skickades till SVA, och det har alltså inverkat på den pågående insamlingen av spillning som pågår fram til i sommar. Hittills har Hallands jägare bara skickat in nio prover av förväntade 82.

Trots allt har Fredrik Jonsson viss förståelse för SVA:s agerande.

– Det var ju så att det blev akut med insamlingen av rävar, och det blev otroligt många rävar som skickades in till SVA. Och analyserna krävde ju väldigt stor arbetsinsats.

Någon förklaring från SVA till den uteblivna skottpengen har Fredrik Jonsson inte fått.

– Nej, och jag tycker det hela har skötts dåligt. Mina medlemmar i Jägareförbundet Halland och övriga Sverige gör ju en enorm insats för samhället med inventeringar, insamlingar och mycket annat. Då måste man vara väldigt lyhörd när det gäller ersättningsbitarna.

Fredrik Jonsson betonar att det inte bara handlar om hur jägarna behandlas.

I förlängningen är det en fråga om vi får en effektiv övervakning av dvärgbandmaskens spridning eller inte.

– Det är klart att om vi får ett större täckningsområde där prover samlats in så ger det en bättre analys av om det finns spår av dvärgbandsmask i Halland.

Fredrik Jonnson betonar att det inte bara är räven som är värddjur för dvärgbandsmasken:

– Det gäller också varg, som vi ju har fått in i länet också.

Alla blir lidande av en bristande spärning av eventuell smitta, säger Fredrik:

– Det handlar inte bara om oss jägare, det handlar om alla människor som trivs med att vara ute i skogen och plocka bär och svamp.

Från Statens Veterinärmedicinska Anstalt är den förklaring som ges att när den stora jakten på rävar för att kartlägga dvärgbandmaskens utbredning drog i gång 2011, då var finansieringen av ersättningar till jägarna inte klar:

– Vi visste inte hur mycket medel vi kunde få från Jordbruksverket för att göra den här utvidgade övervakningen av rävens dvärgbandsmask. Det tog tid att få besked om detta, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren.

De som fick ersättning var de jägare som skickade in sina anspråk bland de 300 första, eftersom Jorbruksverket sedan tio år betalat ut ersättning för normal årlig övervakning för 300 rävar, och den ersättningen betalades ut också 2011, under jakten på eventuella dvärgbandsrävar.

– Men sen tog pengarna slut, konstaterar Erik Ågren.

Och innan man hunnit reda ut om det kunde ordnas någon ytterligare finansiering, så började rävkropparna strömma in, i allt 2.700 stycken.

– Vi har försökt uttrycka vår tacksamhet till jägarna och försökt förklara varför inte alla kunde få ersättning, säger Erik Ågren.